Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Anne-Sophie Mullie

Engelandlaan 1

8550 Zwevegem

Hoofdapotheker: Anne-Sophie Mullie

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0833 402 125

Machtigingsnummer APB: 344304

Telefoonnummer: 056 75 60 17

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.